KONKURSY

Regulamin konkursu „#fotografiadomow  #wspierampolskiemarki”

 1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki na jakich odbywa się konkurs fotograficzny  „#fotografiadomowa #wspierampolskiemarki” w serwisie społecznościowym Instagram.

 

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą „#fotografiadomowa #wspierampolskiemarki” (dalej „Konkurs”) są:
 • 4 Concept sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dobra 56/66 lok A 28, NIP: 5252654206 Regon: 364119791 właściciel marki aQademia (zwana dalej „Organizatorem”).
 • Art Works spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Kampinoskiej 2, NIP 118 16 11 037, REGON 017313591 właściciel marki QПШ  (zwana dalej „Organizatorem”).
 • CAAM SP. z o. o. Pory 78, 02-757 Warszawa, KRS 0000490860, REGON 146997610, NIP 5213662064 -Wydawca miesięcznika Teraz Wilanów (zwana dalej „Organizatorem”).
 • Glamoursy Katarzyna Kapusta Paziewska Prymasa Augusta Hlonda 10H/174, 02-972 Warszawa, REGON 360754705, NIP 7981436107 właściciel marki Glamoursy  (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 1. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471).
 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz na stronach Organizatorów.
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 4. Konkurs skierowany jest do wszystkich naszych klientów oraz sympatyków, bez ograniczeń wiekowych.

 

 1. Konkurs odbędzie się w dniach od 1kwietnia 2020 roku do dnia 19 kwietnia 2020 roku i zostanie ogłoszony na profilach Instagram marek: aqademia, glamoursy_official, kaskamarcinkiewicz_photo, robert_kupisz, robert_kupisz_kids, terazwilanow.pl

 

 1. Zadaniem konkursowym jest wstawienie przez uczestników konkursu na swoim profilu instagramowym zdjęć pokazujących codzienne życie domowe w nowej rzeczywistości, jaka nas teraz zastała, wykonanych dowolną techniką oraz oznaczenie na zdjęciu nazw marek (organizatorów konkursu @aqademia, @glamoursy.pl, @kaskamarcinkiewicz_photo, @robert_kupisz, @robert_kupisz_kids, @terazwilanow.pl) oraz w opisie pod zdjęciem #fotografiadomowa #wspierampolskiemarki .

 

 1. Opublikowanie zdjęć na zasadach określonych w puncie 3 powyżej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez organizatorów, jurorów oraz patronów medialnych (Magazyn MINT i Magazyn MAMA MIA ) w celu ich publikacji.

III. Wybór zdjęć konkursowych

 1. Organizatorzy oraz jury w składzie Justyna Szyc-Nagłowska, Lara Gessler, Lidia Popiel, Kaśka

Marcinkiewicz, Kasia Kapusta, Aneta Nowakowska, Anna Borowska, Bogna Bojanowska oraz Magali Gutierrez-Carrasco  w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu .dokona selekcji nadesłanych zdjęć, spośród których wybierze zwycięzców. Przy wyborze Organizator będzie się kierował takimi kryteriami jak kreatywność, pomysłowość oraz spójność z założeniem projektu. Ponadto, Organizator weźmie pod uwagę spełnienie przez uczestnika wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie.

 1. 9 Zwycięzców zostanie ogłoszonych w dniu 26 kwietnia 2020 roku na profilach instagramowych organizatorów.
 2. Nagrody - wybór nagród przez zwycięzców wg. zajętych miejsc:
 • Udział w sesji marki aQademi, wybrana sukienka oraz zestaw zdjęć z sesji
 • Wybrana sukienka dziewczęca marki aQademia 
 • Wybrana sukienka damska marki aQademia 
 • konsultacje fotograficzną online z Katarzyna Marcinkiewicz
 • sesja indywidualna u Katarzyny Marcinkiewicz w stylizacjach od marek - współorganizatorów konkursu.
 • Dowolna rzecz ze sklepu Glamoursy.pl
 • 3 x bon w kategorii o wartości 300 zł do wykorzystania w butiku online www.robertkupisz.com 

 

 1. Prawa autorskie i dane osobowe
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji nie wyłącznej na wykorzystanie zgłoszonych do konkursu zdjęć.
 3. Uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do zdjęć.
 4. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 5. Administratorem danych osobowych uczestników są:

 Spółka 4 Concept sp. z o.o., Art Works spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, CAAM SP. z o. o., Glamoursy Katarzyna Kapusta Paziewska .

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Reklamacje
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego uczestnika Konkursu bezpośrednio na adres email: kmarcinkiewicz@gmail.com
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany w treści reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl